10% отстъпка при поръчка за
Почистване с Rainbow чрез Online поръчка

Описание на промоцията

Чрез тази промоция получавате 10% намаление от крайната цена, при заявка за Почистване с Rainbow ако заявката Ви е направена през страницата „Online поръчка“ в нашият сайт.

  1. Промоцията се прилага индивидуално и не може да бъде използвана в комбинация с друга промоция.
  2. Промоцията е валидна само ако сте направили заявка за Почистване с Rainbow чрез страницата "Online поръчка" в нашият сайт.
  3. Промоцията не се признава за валидна при възможност да получите някоя от другите промоции.
  4. Промоцията не се признава за валидна ако крайната сума, която трябва да заплатите за извършените услуги за Почистване с Rainbow e под 50 лева.
  5. Промоцията не се признава за валидна при нарушаване на някое от настоящите условия на промоцията или при нарушение на някое от изброените по-долу общи условия.

  1. Всяка промоция може да се използва многократно, като при използването на всяка промоция трябва да покривате настоящите общи условия за промоциите и условията за конкретната промоция.
  2. Нямате право да използвате повече от 1 (една) промоция за всяка заявка за Почистване с Rainbow, без значение дали промоцията обхваща самата заявка или е свързана със самото почистване.
  3. Нямате право да запазвате или да предотстъпвате правото си на промоция за следваща заявка или на друг клиент. Дадена промоция може да се използва само за заявката, която отговаря на условията на съответната промоция.
  4. Администраторът на сайта си запазва правото по всяко време да променя общите условия за всички промоции и конкретните условия за дадена промоция, както и сроковете и видът на самите промоции, като не е длъжен да уведомява потребителите на сайта за промените.