За Rainbow

Състои се от две части

  1. долна част - резервоар, в който се налива най-евтиния и гениален филтър - водата.
  2. горна част - изградена от:
  • Индукционен двигател - с вграден контролер, без четки, работи на двускоростен режим: бавен - тиха функция за пречистване на въздуха ; бърз - за почистване на дома.
  • Сепаратор - гениалната и патентована част на Rainbow. Той се върти и завихря водата (прави водна буря). Въздухът влиза, изпира се многократно в "бурята" и на изхода излиза 100 % чист.

ОСНОВНО ПРЕВЪЗХОДСТВО над другите е в ПРИНЦИПА на действие /СЕПАРАТОР - ВОДЕН ФИЛТЪР/ - патент на фирмата производител.

НЯМА ДРУГА ТЕХНИКА НА СВЕТА, КОЯТО ДА РАБОТИ НА ТОЗИ УНИКАЛЕН ПРИНЦИП - ВОДА И СЕПАРАТОР ! ! !

Системата Рейнбоу е единствената в света, която работи на уникалния принцип - вода и сепаратор.

Тя притежава най-съвременен индукционен двигател, при който конструктивно са намалени износваемите елементи.

Като резултат от дългогодишната работа на специалисти от фирмата, е постигната всмукателна способност с около 24 КР при консумирана мощност 750 W.